ยงยุทธ พรหมแก้ว http://yutpro.siam2web.com

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำนักการคลังและสินทรัพย์   เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและส่วนราชการ   
กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                      

สนง.ก.ค.ศ.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย   สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ   สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
สำนักนโยบายและแผน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ  สมศ.  
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน สกสค.  คุรุสภา
 
 
       
Search WWW
 
การบริหารการศึกษา สมรรถนะการบริหาร MP3 เพลงพิธีการ

TQF

PMQA

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

โมเดลปลราทู

องค์การสมัยใหม่

คู่มือบริหารการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

SBM

งานวิจัยSBM

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

PDCA

POSDCORP

Leadership

  

   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ3
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

PowerPoint
การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553
 
จากโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์สู่มาตรฐานระดับดี
Roadmapจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย ซาวด์

สรรเสริญพระบารมี

สรรเสริญพระบารมี ซาวด์

สดุดีมหาราชา

สดุดีมหาราชา ซาวด์

ภูมิพลังแผ่นดิน

ภูมิพลังแผ่นดิน ซาวด์

สามัคคีชุมนุม

ลอยกระทง

กราวกีฬา

มหาชัย

มหาฤกษ์สั้น

มหาฤกษ์

พระคุณ ครู

รำวงปีใหม่

พรปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 32,331 Today: 3 PageView/Month: 77

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...